PQ323-GL-14K-YG

PQ323-GL-14K-YG

 14K YG Ring 

 Rhodolite Garnet ~6.5mm

 Dia ~0.05cts