PQP160-EM-14K-YG

PQP160-EM-14K-YG

 14k YG Pendant 

 Emerald Pear Shape ~7x5mm centre 

 Dia ~0.11cts