PQB023-RU-14K-YG

PQB023-RU-14K-YG

 14k YG Bracelet 

 Ruby Round (12) ~3mm

 Dia (12) ~0.12cts